Kết quả tìm kiếm

  1. N

    KẾ TOÁN BÁN HÀNG

    CÔNG TY NNHH SIÊU NHẬT THANH CẦN TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG LƯƠNG 8-10 TRIỆU + CƠM TRƯA 1) Mô tả công việc Thiện các nghiệp vụ hoạch toán, thủ tục chứng từ các đơn hàng về phân phối. Thực hiện theo dõi báo cáo, đối chiếu, đôn đốc công nợ phải thu tới khách hàng, cấp quản lý và các bộ phận liên...
Top