Kết quả tìm kiếm

  1. T

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY GIẢI THỂ

    E chào ac ạ! E mới vào nghề mong ac giúp đỡ ạ. E đang làm báo cáo tài chính cho công ty cổ phần giải thể. Báo cáo tài chính được lập tại ngày 22/5/2023. tài ngày 22/5 bên e đã thanh lý và thoái vốn xong xuôi nên tổng tài sản và tổng nguồn vốn bằng công. E chọn mẫu báo cáo tài chính là báo cáo...
Top