Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Bài tập kiểm toán

    Em sắp thi môn kiểm toán 2 mà bài này không biết giải sao. Mong anh chị giúp em với: ĐỀ BÀI: Khi được phân công thực hiện kiểm toán BCTC Cty cổ phần Hoàng Long năm 2012, KTV ghi nhận vấn đề sau: Theo số liệu thì vào ngày 01/01/2012 đơn vị vay NH số tiền 300 triệu đồng(tiền vay đã chuyển vào...
  2. A

    NHỮNG NHÂN TỐ NÀO TÁC ĐỘNG ĐẾN NHÀ DẦU TƯ?

    Các anh chị cho em hoi là nhưng nhân tố nào tác động đến việc lựa chọn danh mục đầu tư lí tưởng đối với từng nhà đầu tư!!!:hawaii:
Top