Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Nhờ giải đáp: ảnh hưởng của Tài sản dở dang dài hạn đến hiệu quả sử dụng vốn

    Chào mọi người, Em có bài tập về phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ...... Tài sản dở dang dài hạn mà chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, chiếm trên 35% tổng tài sản Nhờ anh chị phân tích ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Xin cảm ơn
Top