Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Phân biệt Văn phòng phẩm với vật tư văn phòng

    Mọi người cho mình hỏi chút: 1. Phân biệt văn phòng phẩm (6551) với Vật tư văn phòng khác (6599) như thế nào? 2. Mình cãi nhau với kho bạc chỗ mình là Cặp 1 cúc mình cho vào 6551 còn bên kho bạc nó cứ đòi cho vào 6599 như thế ai đúng. Thanks!
Top