Kết quả tìm kiếm

 1. minhla

  Tổng hợp các Thông tư, nghị định mới áp dụng từ 1/7/2013 ( Có hướng dẫn khai thuế GTGT quý)

  Mình nhận được cái bản tin tổng hợp này. Trong đó tổng hợp hầu hết tất cả các văn bản có hiệu lực từ tháng 7/2013. Trong đó có cái này. Chắc là hữu ích cho nhiều bạn. (Xem chi tiết trong file đính kèm.) Kê khai thuế GTGT • Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có...
 2. minhla

  Thông tư 65/2013. Không biết mình ngu đọc không hiểu hay mấy bác ra luật viết nhầm giống TT45

  Tại mục 10 (Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Mục 2 Chương III ), điểm 4 có đoạn 4. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước, nếu có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên (thuế...
 3. minhla

  Những điểm mới của TT 64/2013/TT-BTC so với TT 153 về Hóa đơn!

  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TẠI THÔNG TƯ SỐ 64/2013/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2013 THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC 1/ Sử dụng loại hóa đơn: Quy định rõ hoạt động vận tải quốc tế và xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp coi như xuất khẩu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng...
 4. minhla

  Thuế TNCN đối với văn phòng đại diện tại USA!

  Chào các bạn! Công ty mình có một VPĐD tại USA, hàng tháng, quý cty mình chuyển tiền sang cho họ để họ trả lương và hoạt động. Và họ chuyển các HĐ chứng từ về để cty mình hạch toán chi phí. Nhân viên bên đó hoàn toàn là người bản xứ, họ không làm việc trực tiếp với cty mình và cũng không hề có...
 5. minhla

  Công văn 1710/TCT-CS hướng dẫn về việc gạch chéo trên phần còn trống của HĐ

  Theo hướng dẫn tại công văn số 1710/TCT-CS: Phần mềm để in hóa đơn không hỗ trợ công cụ tự động gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn nên hóa đơn in ra từ phần mềm không gạch chéo phần còn trống theo quy định, hoặc người bán đã gạch chéo phần còn trống bằng bút viết cùng màu mực hoặc khác màu...
 6. minhla

  Quyết Định 1173/QĐ-BTC đính chính lại TT 45/2013/TT-BTC về TSCĐ

  Theo Quyết định số 1173/QĐ-BTC: Nội dung của Khoản 11 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC được đính chính lại như sau: 11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy...
 7. minhla

  Hệ thống tài khoản bằng tiếng Trung.

  Đây là hệ thống TK bằng tiếng Trung. Có một vài TK mình cắt bớt và cũng có 1 số tài khoản cấp 3-4 mình thêm vào. Các bạn cùng tham khảo. 1111 现金-越盾/Tiền mặt Việt Nam 1112 现金-美元/Tiền mặt ngoại tệ 1311 应收帐款 —内销/Phải thu khách hàng trong nước 1312 应收帐款— 外销/Phải thu khách...
 8. minhla

  Công văn 187-15 1 2012 Huong dan QT thue TNCN nam 2012-TCT

  Mình mới nhận được công văn hướng dẫn QT thuế TNCN năm 2012 (CV ngày 15/01/2012). Up lên cho mọi người cùng tham khảo.
Top