Nội dung mới nhất bởi phanhien90

 1. P

  Mô tả công việc kế toán

  Ðề: Mô tả công việc kế toán HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 -...
 2. P

  Cách làm kế toán cho cty dịch vụ in ấn-photocopy

  Ðề: Cách làm kế toán cho cty dịch vụ in ấn-photocopy HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi...
 3. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ -...
 4. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ -...
 5. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 -...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ - Ba...
 6. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ -...
 7. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 -...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ - Ba...
 8. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ -...
 9. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ -...
 10. P

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012...

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI GIAN: - Khai giảng: 8h ngày 19/01/2012 - Thời lượng: học 4 ngày (các ngày thứ 7,CN) HỌC PHÍ: Hỗ trợ 100% học phí cho các học viên. Học viên chỉ phải đóng 100k tiền điểm tâm cho 8 buổi học ĐỊA ĐIỂM: Tầng 6 - Viện Triết học - 59 Láng Hạ -...
Top