phanhaiyen

Chữ ký

"Như một giây thường xuân, rất xanh và bền bỉ, sống bất cứ nơi đâu , không bao giờ nở hoa và chỉ rụng xuống khi đã vàng trọn một phiến lá."

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Top