Nguyễn Ngọc Sơn

Thích tìm hiểu những vấn đề về tài chính, kế toán, quản trị nội bộ của doanh nghiệp...
Sinh nhật
Tháng mười một 20
Real name
Nguyễn Ngọc Sơn
Real name
Nguyễn Ngọc Sơn
Gender
Male
Occupation
Kế toán, Kiểm toán, Tài chinh

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top