Nội dung mới nhất bởi mnp

  1. M

    bằng Tài chính-ngân hàng có đủ điều kiện làm kế toán trưởng ???

    như bằng của tôi và bạn giờ chỉ có thể làm nhân viên kế toán thôi đúng không? còn sau muốn đủ điều kiện lên kế toán trưởng phải bỏ ra 2 năm học văn bằng 2 phải không bạn?
  2. M

    bằng Tài chính-ngân hàng có đủ điều kiện làm kế toán trưởng ???

    em chào các anh chị.mong mọi người giúp em trả lời 1 thắc mắc em học Học viện tài chính.khoa Tài chính-ngân hàng,chuyên ngành Quản lý tài chính công (quản lý mấy cái đơn vị nhà nước,ngân sách nhà nước ạ) trong chương trình học của bọn em có học nguyên lý kế toán,nhưng không học các học phần về...
Top