Hiện nay chúng tôi đang tuyển công tác viên kế toán.
Mức lương : theo hiệu quả công việc: 500.000 đồng/1 tháng/1 công ty.
Mô tả công việc: Bạn có mối quan hệ với các công ty trong các ngành nghề, công ty đó đang cần kế toán thuế, Gọi cho chúng tôi, mỗi công ty mà chúng tôi nhận làm kế toán thuế bạn sẽ được hưởng phí cố định : 500.000 đồng/tháng (từ khi chúng tôi bắt đầu làm công ty đến khi chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ kế toán thuế => rất lâu dài và ổn định).
Bạn chỉ cần giới thiệu, mọi việc đã có chúng tôi. Bạn có thể giới thiệu chúng tôi thông qua nhiều hình thức : người quen, trên mạng, tờ rơi....... miễn hiệu quả là được.
Địa bàn hoạt động : Hà Nội

Các bài viết khác cùng chuyên mục: