chào cả nhà,
Cty e đang chuẩn bị ngừng hoạt động, ACE nào có mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng hoạt động cty cổ phần và quyết định của ng đại diện theo pháp luật về việc tạm ngừng thì cho e xin 1 bản nhé. mail của em là [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]

Các bài viết khác cùng chuyên mục: