Cả nhà cho mình hỏi chút: Côgn ty mình giải thể và đang làm thủ tục giải thể . Trong thủ tục giải thể có giấy xác nhận không nợ thuế hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế . Mình hỏi cơ quan thuế họ nói về tự làm. Nhưng mình không biết diễn giải như thế nào trong giấy xác nhận không nợ thuế. Cả nhà ai có mẫu Giấy xác nhận không nợ thuế thì cho mình với. Thanks cả nhà

Các bài viết khác cùng chuyên mục: