A.c nào đã đọc thông tư 156 này thì có thể nói tóm tắt trọng điểm những vấn đề mà thông tư nêu lên được không ạk. Chẳng hạn như thông tư hướng dẫn những cái gì ý ạk

Các bài viết khác cùng chuyên mục: