Em đang rất cần file mẫu tính giá thành hàng gia cong ngành may mặc có anh chị nào có cho em với. Em là dân mới nên không biết làm ntn cả. Giúp em với.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: