mình muốn tính phép năm cho nhân viên. thì dùng hàm nào được.
vd nguyễn văn a vào ngày 10/06/2010
tính phép năm đến ngày 31/08/2010.
từ ngày 01~16 tính là 1 tháng
16~ trở đi không tính phép năm cho tháng đó.
các bạn lập công thức luôn dùm mình được không?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: