Anh chị nào có file theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa cho em xin cái
điạ chỉ maik : [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
hàng tháng mình có thể kiểm tra xem còn tồn bao nhiêu hàng hóa.
và tổng kết loị nhuan
Em khong can theo doi cong no khach hàng.
em cam on anh chi nhiều

Các bài viết khác cùng chuyên mục: