Đã thấy có công văn 187/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuê TNCN năm 2012, nhưng vào trang web của tổng cục thuế, cục thuế hà nội lại chả thấy cái công văn này là sao mọi người ơi.
Mà đã có hướng dẫn quyết toán thuế tndn năm 2012 chưa ạ?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: