Công ty chi nhánh được tổng công ty mẹ hàng xuất tiền xuống. Chi nhánh phải viết hóa đơn trả cho tổng công ty theo các doanh mục mà công ty xuất tiền. Giờ vẫn còn khoản này: tiền trợ cấp phát triển kinh doanh được công ty cấp xuống là 3.499.600đ; trong thág tổng công ty tạm ứng của công ty con là 689.920 đ. Em không biết phải xuất hóa đơn GTGT theo con số trên cấp xuống hay trừ đ khoản tổng công ty đã tạm ứng.

Gấp đó các bác giúp em với!

Các bài viết khác cùng chuyên mục: