anh chị ơi giúp em bài nè với: Một tổ hợp tác sx sp A trong kỳ có tình hình như sau:
1/tồn kho đầu kỳ: - nguyên liệu y là 1,2 tấn,giá nhập kho là 1050.000đ/tấn
- nguyên liệu z là 1,5 tấn, giá nhập kho là 2000000đ/tấn
2/mua vào trong tháng: - NL Y là 12 tấn,giá chưa thuế GTGT là 1000000đ/tấn,thuế GTGT là 100000đ/tấn
- NL Z là 10 tấn,giá 1980000đ/tấn là giá đã có thuế GTGT
3/sản xuất trong tháng từ 2 NL Y và Z. DN đã sx được 4400sp A với định mức 1 sp A hết 3kg NL Y và 2kg NL Z.
4/Tiêu thụ trong tháng: - tiêu thụ hết số sp A với giá thanh toán là 12500đ/sp
- bán toàn bộ NL Z còn lại cho một cơ sở sản xuất khác với giá thanh toán là 2420000đ/tấn
Y/C: 1/xác định thuế GTGT mà cơ sở phải nộp trong tháng.biết thuế suất thuế GTGT sp A và NL Z là 10%,đơn vị nộp thuế theo pp trực tiếp?
2/ giả sử trong tháng đơn vị không tiêu thụ hết số sp A,còn tồn kho là 800sp,hãy xác định lại thuế GTGT DN phải nộp?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: