em chào moị người
công ty em nộp thuế qua phần mềm taxonline, công ty em nộp thuế theo quý,khi vào pm taxonline, nạp dữ liệu từ HTKK thì phần chọn thời gian , máy yêu cầu điền tháng + quý, mà hiện nay công ty em nộp theo quý rồi, giờ em phải làm thế nào ạ
em cảm ơn mọi người nhiều ạ

Các bài viết khác cùng chuyên mục: