Các bạn tham khảo luật số 31 QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng nhé
Lu?t thu? gi tr? gia t?ng s?a ??i n?m 2013

Các bài viết khác cùng chuyên mục: