Mình muốn in hoá đơn bằng mẫu tạo trên excel mà không biết cách tạo, anh chị nào có mẫu cho mình xin với nhé. Mình xin đa tạ.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: