chào tất cả mọi người. Công ty mình có thành lập chi nhánh, công ty đã làm thủ tục giải thể chi nhánh. Và có nhận được thông báo của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh đã giải thể và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Công ty có mang thông báo gửi lên cơ quan quản lý thuế nhưng cơ quan thuế yêu cầu làm công văn. Vậy ai có mẫu công văn thông báo gửi cơ quan thuế về việc công ty đã giải thể chi nhánh thì cho mình xin với. cám ơn mọi người

Các bài viết khác cùng chuyên mục: