Em đang học về kế toán TSCĐ, em muốn hỏi mọi người một vấn đề
- Em chưa biết cách thức quản lý TSCĐ tại các đơn vị, Khi tính khấu hao thì họ ghi vào sổ TSCĐ như thế nào? Ai có mẫu sổ quản lý và khấu hao TSCĐ thì cho em xin. Mail của em là: thanh_295vt@yahoo.com.vn.
Em xin cảm ơn mọi người

Các bài viết khác cùng chuyên mục: