PDA

View Full Version : Kế toán tiền lươngPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 1. Xác định tiền lương tăng ca sau 21 giờ
 2. Chế độ đối với người lao động có con nhỏ
 3. Cách xác định chi phí tiền lương
 4. Lương Net và Lương Gross
 5. Lương theo ngoại tệ
 6. Lương làm ban đêm
 7. Không đăng ký quỹ lương phải làm sao ?
 8. Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc
 9. Quỹ lương đăng ký nhỏ hơn thực tế
 10. Đóng BHXH trong thời gian thử việc
 11. Luật BHXH mới - Tóm lược & So sánh
 12. các anh chị cho phong hỏi về kế tóan tiền lương với
 13. Cho em hỏi về nhân sự mới
 14. Bậc lương?
 15. tính trích trước tiền lương nghỉ phép ? lập bảng phân bổ lương và các khoản trích...
 16. Lại nói về lương
 17. Xin mọi người giúp đỡ!
 18. Trích BHXH+ Hệ số lương?
 19. Nhân công thuê ngoài
 20. Nhân công thuê ngoài
 21. chứng từ nhân công trong kế toán xây lắp
 22. Tiền Lương công trình xây dựng
 23. Nhân công thuê ngoài
 24. đăng kí thang bảng lương
 25. đăng Ký Quỹ Lương Nhưng Không áp Dụng
 26. Cho mình xin
 27. Cách tính lương!
 28. xây dựng bảng lương
 29. Lương trong DN
 30. HT giữa đơn vị phụ thuộc như thế nào?
 31. Ai có mẫu Báo cáo LĐ giảm - giúp mình với!
 32. Luật Lao động mới????
 33. Biểu Mẫu Lương
 34. Tiền lương
 35. Tiền lương
 36. Tiền lương của giám đốc cty TNHH một TV
 37. Vẫn là vấn đề HĐ khoán
 38. Hỏi về cách tính và xây dựng hệ thống tiền lương
 39. Làm sao để chi phí lương hợp lý
 40. đối ứng với tài khoản 64211 là 1111?
 41. Làm thủ tục đóng BHXH
 42. kế toán máy
 43. Các khoản phụ cấp đóng BHXH
 44. CP lương hợp lý?
 45. Trợ cấp thôi việc
 46. lam the nao de dua cac chi phi hop le
 47. Giup minh voi
 48. Lại vấn đề BHXH
 49. Trợ cấp thôi việc
 50. Lương GĐ CTY TNHH
 51. Lưu hồ sơ lđ tvụ
 52. Hợp đồng khoán lương!
 53. phút trót đăng ký lương
 54. Tiền trợ cấp BH và tiền lương
 55. Tiền Lương T12 chưa chi có đưa vào CP ?
 56. Phân bổ tiền lương
 57. Tiền lương T13 và 14
 58. Tiền lương
 59. Sếp đóng luôn BHXH, BHYT cho NV
 60. Thủ tục làm hợp lý lương công nhân thời vụ?
 61. làm gì với tiền lương?
 62. Hệ số lương, thang lương, quy định tăng lương
 63. Can giup do !
 64. Thủ tục nộp thuế TNCN
 65. Vẫn là chủ đề hợp lý hóa cp nhân công thuê ngoài?
 66. Thỏa ước lao động tập thể
 67. nộp BHXH?
 68. Không cần đăng ký tiền lương
 69. Mức tiền lương đóng BHXH
 70. Lương chuyên gia
 71. Lương chuyên gia
 72. Lương nhân viên thử việc
 73. Phân bổ quỹ lương
 74. Xây dựng & tác dụng của đăng ký thang bảng lương?
 75. định khoản hàng đóng lại!
 76. Lươmg trả bằng cổ phần!
 77. Kế toán tiền lương
 78. nộp bảng đăng ký thang lương, hệ số lương
 79. Quy chế lương???
 80. đóng BHYT?
 81. Tiền lương
 82. Tiền lương
 83. Đăng ký hệ thống thang bảng lương
 84. Trích trước lương trả người lao động??
 85. Kinh phí công đoàn
 86. Trợ cấp thôi việc cho người lao động
 87. Vấn đề lương trong Công ty Tư vấn thiết kế
 88. Lương Giám đốc trong Công ty CP
 89. ký hợp đồng lao động thời vụ có được chấp nhận không?
 90. CĐ lương mới
 91. Lương tháng 13
 92. Tính lương
 93. Nhân viên làm việc 2 cty: BHXH, thuế TNCN?
 94. hợp đồng lao động.
 95. Thủ tục ký hợp đồng với người lao động
 96. đăng lý bảng lương với thuế
 97. Thắc mắc: Vẫn là tiền lương
 98. BHXH
 99. Lại vấn đề tiền lương công ty tư vấn
 100. Lương của kế toán trưởng