Chào các bạn. Hiện tại ở cơ quan minh đang triển khai việc giao khoán máy tính cho CBCNV trong Công ty, và hàng tháng Công ty chi trả cho CBCNV 1 khoản tiền khoán để CBCNV tự di trì, sửa chữa máy tính khi có sự cố hỏng hóc xảy ra. Vậy cho minh hỏi khoản chi phí này phải hạch toán như thế nào nếu không muốn đưa vào lương. Mong cả nhà hổ trợ minh với. Thank rất nhiều

Các bài viết khác cùng chuyên mục: