Anh (chị) ơi giải đáp giùm e cái này với: công ty e có 1 hóa đơn mua hàng hóa về nhập khogiá 1.960.460, thuế vat 196.046, tổng cộng 2.156.506 năm 2011. Nhưng hóa đơn đó không khai trên tờ khai thuế GTGT, vậy mình đưa hóa đơn đó vào chi phí hay sao ạ, kế toán cũ thì định khoản nợ 1561, có 1111/ 1.960.460

Các bài viết khác cùng chuyên mục: