Cty em mới nhận được: ''Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động". Yêu cầu nộp trong hôm nay. Em ko nộp có sao không ạ?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: