Xin hỏi công ty đang muốn xin tạm ngừng hoạt động, thì tối đa được ngừng bao lâu? gửi công văn trước bao nhiêu ngày? Nếu ngừng hoạt động nhưng vẫn tiếp tục đóng BH cho 2 người (GĐ và ktoán) được không ? Mong các bác chỉ giáo. Thanhks.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: