Mọi người cho mình hỏi chi tiết tài khoản 511 và 632 thì dùng mẫu sổ nào thì đúng nhất, công ty mình theo QĐ 15. Cảm ơn cả nhà

Các bài viết khác cùng chuyên mục: