Xin chao tat ca cac anh chi & cac ban, day la lan dau tien minh gui bai trong dien dan va mong duoc cac anh chi & cac ban phan hoi som.

Minh co 2 thac mac nhu sau:

1. 01/3/2011 minh bat dau di lam lai sau thoi gian nghi sanh ( thuc te la minh tự nguyen di lam lai khi chua het thoi gian nghi thai san_ 20/3/11 moi het 4 thang nghi) nhung Cty minh lai khong dong BHXH, BHYT,.. cho minh ngay tu thang 3 ma den thang 4/2011 moi dong. Nhu vay dung khong?

2. 23/12/2011 minh viet don xin nghi viec nhưng vi Cty con nhieu viec, sau khi noi chuyen voi BGD minh bao lai ( bao truc tiep va bao qua mail) la minh se lam het 31/3/2011 roi moi nghi nhưng den nay minh thấy Cty khong dong BHXH, BHTN cho minh ( chi dong BHYT vi hien minh con giu the BHYT, va Cty cung không báo truoc cho minh biet). Vay theo luật dung không?

Vui long chỉ giúp mình ( cho minh biet rõ theo dieu nao, khoan nào qui dinh nhu vay)

Tran trong cam on,

Các bài viết khác cùng chuyên mục: