Em có thắc mắc về việc trích 2% quỹ BHXH giữ lại, mong mọi người giải đáp dùm em.

Giả sử :
* Hàng tháng phát sinh
1) Trích KPCD, BHXH, BHYT, BHTN phát sinh
Nợ 622, 627, 641, 642 (21%)
Nợ 334 (9.5%)
Có 338.2 (2%)
Có 338.3 (22%)
Có 338.4 (4.5%)
Có 338.8 (2%)

2) Nộp tiền, giữ lại 2% BHXH
Nợ 338.2 (2%)
Nợ 338.3 (20%)
Nợ 338.4(4.5%)
Nợ 338.8 (2%)
Có 111, 112 (28.5%)

* Giả sử một quý 2% DN giữ lại là 20.000.000 đồng.
+ Nếu cơ quan BHXH duyệt chế độ ốm đau là 16.000.000 đồng ( ít hơn số tiền giữ lại)
1) Nợ 338.3 : 16.000.000 (cơ quan BHXH duyệt, trả cho người ốm)
Có 111, 112 : 16.000.000

2) Nợ 338.3 : 4.000.000 ( phần nộp thêm cho cơ quan BHXH, do chênh lệch thừa 2% giữ lại)
Có 111, 112 : 4.000.000

+ Nếu cơ quan BHXH duyệt chế độ ốm đau là 25.000.000 đồng (nhiều hơn số tiền giữ lại)

1) Nợ 338.3 : 20.000.000 ( phần cơ quan BHXH duyệt, trả cho người ốm, hết 2%)
Có 111, 112 : 20.000.000

2) Nợ 112 : 5.000.000 ( phần cơ quan BHXH trả thêm cho người ốm)
Có 338.8 : 5.000.000

2) Nợ 338.8 : 5.000.000 ( phần cơ quan BHXH duyệt, trả tiếp cho người ốm)
Có 111, 112 : 5.000.000

Như vậy, cuối quý, TK 338 hết số dư, em định khoản như vậy có đúng ko ? mong các anh chị giải đáp dùm, em xin cảm ơn.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: