Nhờ các bạn định khoản và tính giùm mình giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ với:
Tồn Đầu kỳ:
NVL tồn kho: 100.000
Hang hoá tồn kho: 20.000
Thành phẩm tồn kho:25.000
Sản phẩm dở dang: 15.000
Trong tháng phát sinh:
- Nhân viên thu mua thanh toán tạm ứng: nhập khó 1 số NVL theo hoá đơn 3.300 (bao gồm thuế GTGT 10%)
- Xuất kho NVL chính cho sản xuất sản phẩm 35.000
- Tính ra số tiền lương phải trả cho CNV: công nhân trực tiếp sx: 20.000, nhân viên quản lý phân xưởng 3.000, bộ máy quản lý DN: 17.000
- Thanh toán điêẹ nước bằng chuyển khoản: 23.100 (đã bao gồm thuế GTGT 10%), trong đó: phục vụ cho phân xưởng sx 16.500, phục vụ cho QL DN: 6.600
- Phân xưởng sản xuất hoàn thành nhập kho 500 sản phẩm, còn dở dang 200 sản phẩm với mức độ hoàn thành 60%
- Xuất kho bán trực tiếp 250 sản phẩm, giá bán 220.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). NGười mua thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu 2%
- Xuất kho 200 thành phẩm cho công ty L. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 1.000

Biết:
- Kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên
- Tính giá hàng tồn kho theo pp nhập sau - xuất trước
- Giá trị SP dở dang đc tình theo chi phí NVL chính

Cảm ơn các bạn nhiều

Các bài viết khác cùng chuyên mục: