Cả nhà ơi giúp mình với
Mình đang làm thù tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong đó có thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên do chuyển nhượng vốn.Mình đã làm hợp đồng chuyển nhượng vốn rồi nhưng bên sở KHĐT bảo phải có thanh lý nữa nên ai có mẫu này gửi cho mình xin với.cảm ơn nhiều

Các bài viết khác cùng chuyên mục: