Các bạn cho hỏi phiếu quà tăng của Coop Mart ban hành theo công văn cho phép của cục thuế (Phiếu được in sẵn theo mệnh giá) trên đó có ghi rõ bên bán, MST bên bán, số tiền (bao gồm VAT) nhưng không ghi tên đơn vị mua hàng. như vậy khi bên tôi ký hợp đồng mua phiếu để tặng cho CBCNV có được đưa vào chi phí và kê khai thuế đầu vào không. Nếu được thì căn cứ vào đâu để xác định tên công ty bên mua và MST bên mua.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: