Mình mới làm kế toán mà chưa biết khi lưu chứng từ nên lưu như thế nào cho khoa học cả? Nên lưu cái gì trước, cái gì sau cả và cũng k biết kẹp những thứ gì với nhau. Mọi người chỉ cho mình với nha.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: