MÌnh đang làm thủ tục chuyển đồi từ DNTN thành CTy TNHH MTV Sở kế hoạch đã hướng dẫn và đã cho mẫu đề nghi.Giờ mình đang cần các mẫu cam kết chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, mẫu cam kết không có nợ, mẫu cam kết sử dụng lao động. bạn nào có làm rồi thì truyền thụ kinh nghiệm cho mình với hoặc có mẫu giống giống zậy thì cho mình xin nhé.
Hằng thành thật trong ơn lám

Các bài viết khác cùng chuyên mục: