mọi người có thể giúp mình so sánh 5 hình thức ghi sổ kế toán hok za.....
-Nhật ký chung
-Nhật ký - Sổ Cái
-Chứng từ ghi sổ
-Nhật ký - Chứng từ
-Trên máy vi tính

Các bài viết khác cùng chuyên mục: