Cac ban giup minh voi, minh dang muon mo 1 cua hang kinh doanh sua chua may tinh co giay phep dang ky kinh doanh va xuat hoa don truc tiep, khong biet thu tuc nhu nao va viec ke khai thue nhu nao, minh phai dong nhung khoan thue, phi nao.
Mong moi nguoi giup minh voi, minh dang rat can

Các bài viết khác cùng chuyên mục: