em đang làm thủ tục BHXH . đến khâu thang bảng lương của bộ LĐ TB XH thì họ yêu cầu phải có biên bản họp nhất trí với hệ thống thang bảng lương. anh chị nào có thì gửi giúp em với
sevenduc201@gmail.com

Các bài viết khác cùng chuyên mục: