Tặng các bạn nào làm ở ngành Tài nguyên và Môi trường Chương trình theo dõi hồ sơ 1 cửa dùng cho Tổ tiếp nhận hồ sơ Chuyển nhượng thuộc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.
Chức năng Chương trình: Theo dõi Cấp giấy Chứng nhận QSDĐ, Chuyển Mục đích, Cấp Quyền sở hữu nhà, Thế chấp Giấy Chứng nhận QSDĐ. Khi nhập dữ liệu vào Sheet 1 cửa, tự lấy kết quả qua biên nhận, sau đó in biên nhận. Tải File theo Link sau:
THEO DOI HO SO 1 CUA.rar - File Shared from Box - Free Online File Storage

Các bài viết khác cùng chuyên mục: