Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 23

Ðề tài:
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

 1. #1
  Tham gia ngày
  Nov 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài gởi
  3,608
  Cảm ơn
  1,717
  Được cảm ơn 4,739 lần trong 1,821 bài viết
  Rep Power
  97

  57 Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ngành kế toán doanh nghiệpvà các nhân viên kế toán rất quan tâm. Do vậy bài viết sẽ đề cập cụ thể thực tế về kế toán khoản chiết khấu thương mại để giúp người học, các giảng viên và các nhân viên kế toán tiếp cận một phần hành kế toán.

  1. Khái niệm chiết khấu thương mại

  Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), thì: Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

  2. Kế toán chiết khấu thương mại

  2.1. Tài khoản sử dụng: Để hạch toán khoản chiết khấu thương mại kế toán sử dụng Tài khoản 521- Chiết khấu thương mại: Tài khoản 521 dùng đểphản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do họ đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

  2.2. Kế toán khoản chiết khấu thương mại:
  Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định.

  Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng. Trên hoá đơn thể hiện rõ dòng ghi Chiết khấu thương mại mà khách hàng được hưởng.

  Tại Điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (12/12/2003) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP (10/12/2003) của Chính phủ hướng dẫn: “Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá”.

  Lần mua cuối cùng được xác định dựa trên hợp đồng kinh tế giữa các bên. Do đó, trường hợp công ty và các đại lý ký kết hợp đồng kinh tế, trong đó xác định ngày 31/12 hàng năm là ngày xác định công nợ và thực hiện chiết khấu thì ngày 31/12 được coi là lần mua cuối cùng để thực hiện việc điều chỉnh giảm giá. Nếu công ty và các đại lý không xác định lần mua cuối cùng trong hợp đồng kinh tế thì thực hiện chiết khấu sản lượng trên hóa đơn theo hướng dẫn tại Công văn số 1884/TCT-PCCS (22/6/2004).

  * Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ:
  - Căn cứ vào hoá đơn GTGT , kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại
  Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại
  Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp(33311)
  Có TK 131- Phải thu của khách hàng
  - Căn cứ váo hoá đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo Có của ngân hàng..., kế toán phản ánh doanh thu bán hàng
  Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp(33311)

  Ví dụ: Tại công ty LD dinh dưỡng Quốc tế có Hóa đơn GTGT số 0014658 xuất tháng 5 cho công ty T&T (hình thức thanh toán chuyển khoản sau)ghi:
  Sản phẩm Super 50 : 1.000 kg * 10.000 = 10.000.000 đ
  Sản phẩm Under 30 : 2.000 kg * 7.500 = 15.000.000 đ
  Chiết khấu thương mại tháng 4: 10 kg sản phẩm Super 50 và 20 kg sản phẩm Under 30 tương đương: 100.000 đ + 150.000 đ = 250.000 đ
  Thành tiền: 10.000.000 + 15.000.000 – 250.000 = 24.750.000 đ
  Thuế GTGT 10%: 2.475.000 đ
  Tổng cộng: 27.225.000 đ

  Công ty LD dinh dưỡng Quốc tế, căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 0014658, ghi sổ kế toán theo các bút toán:
  - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 521 – 250.000đ
  Nợ TK 3331 – 25.000đ
  Có TK 131 – 275.000đ
  - Phản ảnh doanh thu
  Nợ TK 131 – 27.500.000đ
  Có TK 511 – 25.000.000đ
  Có TK 3331 – 2.500.000đ
  Công ty T&T căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 0014658(Liên 2- Giao cho khách hàng), ghi sổ kế toán theo bút toán:
  Nợ TK 156 – 24.750.000đ
  Nợ TK 133 – 2.475.000đ
  Có TK 331- 27.225.000đ

  * Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp trực tiếp:
  - Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại
  Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại
  Có TK 131- Phải thu của khách hàng
  - Căn cứ váo hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng
  Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.

  Khi thanh tóan tiền cho khách hàng doanh nghiệp phải xuất hoá đơn chiết khấu thương mại, lập phiếu chi tiền theo đúng quy định cho khách hàng. Căn cứ váo hoá đơn GTGT(Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ) hoặc hoá đơn bán hàng(Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp trự tiếp), phiếu chi, giấy báo Nợ của Ngân hàng, kế toán bên bán ghi sổ theo bút toán:
  Nợ TK 521
  Nợ TK 3331(Nếu có)
  Có TK 111,112

  Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá(đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

  Điểm 3, mục IV, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện 04 chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 01/12/2001 của Bộ tài chính hướng dẫn: trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào tài khoản 521.

  Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã khấu trừ chiết khấu thương mại. Công ty có thể xuất hoá đơn theo giá đã giảm, việc xuất hoá đơn chiết khấu thương mại thực hiện theo quy định tại điểm 5.5, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính: “Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá”. Và ghi sổ theo các bút toán
  Phản ánh giá vốn:
  Nợ TK 632
  Có TK 156
  Phản ánh doanh thu (không hạch toán qua 521):
  Nợ TK 111, 112, 131
  Có TK 511
  Có TK 3331(Nếu có)

  Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ.

  Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:
  * Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào:
  Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ)
  Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.
  * Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể phản ánh số chiết khấu thương mại được hưởng theo bút toán
  Nợ TK 331,111,112...
  Có TK 152,153,156...

  - Trường hợp giá trị hàng hóa trên hóa đơn bán hàng nhỏ hơn khoản chiết khấu thương mại thì được điều chỉnh giảm ở hóa đơn mua hàng lần tiếp sau.
  - Các trường hơp chiết khấu thương mại nhưng không thể hiện trên hóa đơn bán hàng thì không được coi là chiết khấu thương mại; các bên lập chứng từ thu chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định.
  - Trong kỳ chiết khấu thương mại phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ TK 521”Chiết khấu thương mại”. Cuối kỳ, khoản chiết khấu thương mại được kết chuyển toàn bộ sang TK 511”Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” Để xác định doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo. Kế toán ghi:
  Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có TK 521 – Chiết khấu thương mại  nguồn : tapchiketoan.com

  Các bài viết khác cùng chuyên mục:

  Nhận dọn dẹp sổ sách, Quyết toán thuế,
  Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, kiểm soát nội bộ.
  Liên hệ: truongnguyenacc@gmail.com - 0904.85.66.22


 2. # ADS
  DanketoanAds Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Nơi ở
  Advertising world
  Bài gởi
  Many
  Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

  Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

   
 3. #2
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gởi
  481
  Cảm ơn
  310
  Được cảm ơn 435 lần trong 318 bài viết
  Rep Power
  20

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Cảm ơn Dragon489 cho mình hỏi thêm một chút.Công ty là đại lý và được hưởng Chiết khấu ( chiết khấu thể hiện trên HĐ cuối cùng của một tháng, như vậy mình không phải hach toán vào DT khoản được hưởng CK mà chỉ hạch toán như Dragon489:
  Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ)
  Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.
  * Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể phản ánh số chiết khấu thương mại được hưởng theo bút toán
  Nợ TK 331,111,112...
  Có TK 152,153,156...
  Tôi cưỡng lại được tất cả mọi thứ, trừ những cám dỗ

 4. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn haiyen.tnmc vì bài viết có ích này:


 5. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Bài gởi
  11
  Cảm ơn
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Rep Power
  0

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Các bạn ơi! cho mình hỏi là trường hợp giá trị hàng hoá trên hoá dơn bán hàng nhỏ hơn khoản chiết khấu thương mại thì tại sao mình không chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua luôn(vì biết đâu người mua sẽ không mua hàng lần sau nữa) mà fải điều chỉnh ở hoá dơn mua hàng lần tiếp sau.Cám ơn các bạn rất nhiều!

 6. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Nơi ở
  Khai Phong Phủ
  Bài gởi
  1,870
  Cảm ơn
  2,674
  Được cảm ơn 3,249 lần trong 1,760 bài viết
  Rep Power
  65

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Trích Nguyên văn bởi huynhmai View Post
  Các bạn ơi! cho mình hỏi là trường hợp giá trị hàng hoá trên hoá dơn bán hàng nhỏ hơn khoản chiết khấu thương mại thì tại sao mình không chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua luôn(vì biết đâu người mua sẽ không mua hàng lần sau nữa) mà fải điều chỉnh ở hoá dơn mua hàng lần tiếp sau.Cám ơn các bạn rất nhiều!
  Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.

 7. #5
  Tham gia ngày
  Jan 2008
  Bài gởi
  3,887
  Cảm ơn
  843
  Được cảm ơn 3,738 lần trong 1,770 bài viết
  Rep Power
  90

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Trích Nguyên văn bởi Baocông View Post
  Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.
  Bao Công đọc lại bài của Rồng đi.
  Chi tiền thì không được xem là CKTM. Muốn được xem là CKTM và ghi TK521 thì phải thể hiện trên hóa đơn.

 8. Các thành viên đã cảm ơn muontennguoi về bài viết hữu ích này :


 9. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Nơi ở
  Khai Phong Phủ
  Bài gởi
  1,870
  Cảm ơn
  2,674
  Được cảm ơn 3,249 lần trong 1,760 bài viết
  Rep Power
  65

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Trích Nguyên văn bởi muontennguoi View Post
  Bao Công đọc lại bài của Rồng đi.
  Chi tiền thì không được xem là CKTM. Muốn được xem là CKTM và ghi TK521 thì phải thể hiện trên hóa đơn.
  Sao lại không được xem là CKTM. Rồng là ông nào mà dám phán như thế ?
  Em vẫn xuất hóa đơn và vẫn ghi vào 521 đấy.
  Khi thanh tóan tiền cho khách hàng doanh nghiệp phải xuất hoá đơn chiết khấu thương mại, lập phiếu chi tiền theo đúng quy định cho khách hàng. Căn cứ váo hoá đơn GTGT(Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ) hoặc hoá đơn bán hàng(Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp trự tiếp), phiếu chi, giấy báo Nợ của Ngân hàng, kế toán bên bán ghi sổ theo bút toán:
  Nợ TK 521
  Nợ TK 3331(Nếu có)
  Có TK 111,112

 10. Có 4 thành viên sau đây cảm ơn Baocông vì bài viết có ích này:


 11. #7
  Tham gia ngày
  Jan 2008
  Bài gởi
  3,887
  Cảm ơn
  843
  Được cảm ơn 3,738 lần trong 1,770 bài viết
  Rep Power
  90

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  CÔNG VĂN
  CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1884 TCT/PCCS
  NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH
  GIẢM GIÁ

  Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Thời gian vừa qua, một số Cục thuế và đơn vị có công văn hỏi về việc lập hóa đơn đối với khoản chiết khẩu do thanh toán trước thời hạn và đề nghị được hướng dẫn thêm việc lập hóa đơn đối với trường hợp giảm giá theo quy định tại điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục thuế hướng dẫn thêm như sau:
  Trường hợp các doanh nghiệp áp dụng hình thức giảm giá hàng bán căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định, áp dụng hình thức chiết khấu do thanh toán trước thời hạn thì không thuộc diện lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại điểm 5.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên mà số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán hoặc số tiền chiết khấu sẽ được giảm trừ trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số, ký hiệu của hóa đơn, số tiền được giảm, hoặc số tiền chiết khấu. Trường hợp số tiền được giám của hàng hóa, dịch vụ không giảm trừ được hết trên 01 hóa đơn thì được giảm trừ dần vào các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của các lần tiếp theo; nếu khách hàng không có giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ nữa thì đơn vị phải thực hiện chi tiền cho khách hàng và được tính vào khoản chi khuyến mại.
  Tổng cục thuế hướng dẫn để Cục thuế các địa phương biết và thực hiện.


  Tên văn bản : Công văn về việc hoá đơn điều chỉnh giảm giá
  Loại văn bản : Công văn
  Số hiệu : 1884/TCT/PCCS
  Ngày ban hành : 22/06/2004
  Cơ quan ban hành : Tổng cục Thuế,
  Người ký : Phạm Duy Khương,
  Ngày hiệu lực :
  Văn bản liên quan : 0

  Mặc dù đây là công văn hướng dẫn cho TT120/2003 nhưng ở phần nội dung này trong TT129/2008 cũng không có gì thay đổi.
  Áp dụng quy tắc tiền tích được không?

 12. Có 4 thành viên sau đây cảm ơn muontennguoi vì bài viết có ích này:


 13. #8
  Tham gia ngày
  May 2007
  Nơi ở
  Thái Nguyên
  Bài gởi
  457
  Cảm ơn
  97
  Được cảm ơn 350 lần trong 199 bài viết
  Rep Power
  22

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Mình đã đọc bài này trên Tạp chí kế toán (ấn phẩm 2 tháng/kỳ của VAA) nhưng các bạn đưa lên đây thì mình có một số trao đổi sau:

  Ví dụ: Tại công ty LD dinh dưỡng Quốc tế có Hóa đơn GTGT số 0014658 xuất tháng 5 cho công ty T&T (hình thức thanh toán chuyển khoản sau)ghi:
  Sản phẩm Super 50 : 1.000 kg * 10.000 = 10.000.000 đ
  Sản phẩm Under 30 : 2.000 kg * 7.500 = 15.000.000 đ
  Chiết khấu thương mại tháng 4: 10 kg sản phẩm Super 50 và 20 kg sản phẩm Under 30 tương đương: 100.000 đ + 150.000 đ = 250.000 đ
  Thành tiền: 10.000.000 + 15.000.000 – 250.000 = 24.750.000 đ
  Thuế GTGT 10%: 2.475.000 đ
  Tổng cộng: 27.225.000 đ

  Công ty LD dinh dưỡng Quốc tế, căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 0014658, ghi sổ kế toán theo các bút toán:
  - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 521 – 250.000đ
  Nợ TK 3331 – 25.000đ
  Có TK 131 – 275.000đ
  - Phản ảnh doanh thu
  Nợ TK 131 – 27.500.000đ
  Có TK 511 – 25.000.000đ
  Có TK 3331 – 2.500.000đ
  Công ty T&T căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 0014658(Liên 2- Giao cho khách hàng), ghi sổ kế toán theo bút toán:
  Nợ TK 156 – 24.750.000đ
  Nợ TK 133 – 2.475.000đ
  Có TK 331- 27.225.000đ
  Trong ví dụ này thì các bút toán tại bên bán là OK. Tuy nhiên bút toán tại bên mua thì không hợp lý về mặt lý thuyết. Cách hạch toán như trên chỉ được chấp nhận nếu áp dụng nguyên tắc trọng yếu đúng đắn.
  Khoản chiết khấu thương mại này tính trên tổng
  giá trị các hợp đồng đã thực hiện trong một khoảng thời gian. Nếu hạch toán như ở trên và vào sổ chi tiết thì đơn giá của các mặt hàng nhập đợt này giảm đúng bằng khoản giảm trừ cho tất cả các hoá đơn trong đợt này. Điều này không phản ánh đúng bản chất. Do vậy theo tôi thì bên mua hạch toán như sau:
  a. Phản ánh giá nhập của lô hàng cuối cùng theo đúng giá hoá đơn chưa trừ chiết khấu:

  Nợ TK 156 – 25.000.000đ
  Nợ TK 133 – 2.500.000đ
  Có TK 331- 27.500.000đ
  b. Ghi giảm giá trị cho các hoá đơn đã nhập trong kỳ:

  Nợ TK 331 – 275.000đ
  Có TK 156 – 250.000đ
  Có TK 1331 – 25.000đ
  Trường hợp nếu trong tháng hàng đã tiêu thụ rồi thì hạch toán ghi Có TK 632.

  Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán:
  * Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào:
  Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu
  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ)
  Có TK 331-Giá trị đã giảm theo chiết khấu.
  * Nếu không thể phân bổ giá trị chiết khấu thương mại do hàng hoá đã xuất kho hết….thì có thể phản ánh số chiết khấu thương mại được hưởng theo bút toán
  Nợ TK 331,111,112...
  Có TK 152,153,156...
  Đoạn này cũng tối nghĩa và không rõ ràng. Ở bên trên đang nói là mua một lần đạt khối lượng đủ lớn và được giảm giá ngay cho lần mua đó thì làm gì còn có không thể phân bổ do hàng hóa đã xuất kho hết.
  Hàng đã xuất kho hết nếu việc chiết khấu đựơc thực hiện theo kỳ thôi. Hàng đã xuất kho hết rồi thì ghi Có 15X để âm kho à? Phải ghi giảm chi phí chứ.
  thay đổi nội dung bởi: Baocông, 22-09-2009 lúc 09:51 Lý do: xóa quote

 14. Có 7 thành viên sau đây cảm ơn Hientn vì bài viết có ích này:


 15. #9
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gởi
  175
  Cảm ơn
  15
  Được cảm ơn 78 lần trong 59 bài viết
  Rep Power
  13

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Trích Nguyên văn bởi Hientn View Post
  Mình đã đọc bài này trên Tạp chí kế toán (ấn phẩm 2 tháng/kỳ của VAA) nhưng các bạn đưa lên đây thì mình có một số trao đổi sau:


  Trong ví dụ này thì các bút toán tại bên bán là OK. Tuy nhiên bút toán tại bên mua thì không hợp lý về mặt lý thuyết. Cách hạch toán như trên chỉ được chấp nhận nếu áp dụng nguyên tắc trọng yếu đúng đắn.
  Khoản chiết khấu thương mại này tính trên tổng
  giá trị các hợp đồng đã thực hiện trong một khoảng thời gian. Nếu hạch toán như ở trên và vào sổ chi tiết thì đơn giá của các mặt hàng nhập đợt này giảm đúng bằng khoản giảm trừ cho tất cả các hoá đơn trong đợt này. Điều này không phản ánh đúng bản chất. Do vậy theo tôi thì bên mua hạch toán như sau:
  a. Phản ánh giá nhập của lô hàng cuối cùng theo đúng giá hoá đơn chưa trừ chiết khấu:

  Nợ TK 156 – 25.000.000đ
  Nợ TK 133 – 2.500.000đ
  Có TK 331- 27.500.000đ
  b. Ghi giảm giá trị cho các hoá đơn đã nhập trong kỳ:

  Nợ TK 331 – 275.000đ
  Có TK 156 – 250.000đ
  Có TK 1331 – 25.000đ

  Trường hợp nếu trong tháng hàng đã tiêu thụ rồi thì hạch toán ghi Có TK 632.


  Đoạn này cũng tối nghĩa và không rõ ràng. Ở bên trên đang nói là mua một lần đạt khối lượng đủ lớn và được giảm giá ngay cho lần mua đó thì làm gì còn có không thể phân bổ do hàng hóa đã xuất kho hết.
  Hàng đã xuất kho hết nếu việc chiết khấu đựơc thực hiện theo kỳ thôi. Hàng đã xuất kho hết rồi thì ghi Có 15X để âm kho à? Phải ghi giảm chi phí chứ.
  Lại một bài không đồng tình với Thạc sĩ

  Cách hạch toán này là "bụp ngay" chứ không "bụp từ từ"

  Nhưng giả sử lần chiết khấu trên hoá đơn sau lại lệch sang kỳ báo cáo sau thì nghiệp vụ b (mầu đỏ) có phải tính lại giá vốn của số hàng mua lần trước nhưng tiêu thụ kỳ trước không? Hay chỉ hạch toán kỳ sau và để đấy?
  Nếu để đấy thì hạch toán theo giá đã trừ chiết khấu cho đỡ dài dòng!

 16. Các thành viên đã cảm ơn Vihanh về bài viết hữu ích này :


 17. #10
  Tham gia ngày
  May 2007
  Nơi ở
  Thái Nguyên
  Bài gởi
  457
  Cảm ơn
  97
  Được cảm ơn 350 lần trong 199 bài viết
  Rep Power
  22

  Ðề: Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại!

  Trích Nguyên văn bởi Vihanh View Post
  Lại một bài không đồng tình với Thạc sĩ

  Cách hạch toán này là "bụp ngay" chứ không "bụp từ từ"

  Nhưng giả sử lần chiết khấu trên hoá đơn sau lại lệch sang kỳ báo cáo sau thì nghiệp vụ b (mầu đỏ) có phải tính lại giá vốn của số hàng mua lần trước nhưng tiêu thụ kỳ trước không? Hay chỉ hạch toán kỳ sau và để đấy?
  Nếu để đấy thì hạch toán theo giá đã trừ chiết khấu cho đỡ dài dòng!
  Anh bạn này không đọc kỹ bài của tui rồi.

  - Nếu hàng đã tiêu thụ rồi thì hạch toán giảm giá vốn hàng bán, có thể nó không phản ánh đúng đắn là giảm giá vốn của kỳ báo cáo nếu việc thực hiện chiết khấu vào kỳ sau nhưng thường các công ty bán thường tổng hợp doanh số vào cuối kỳ để tính chiết khấu thương mại cho khách hàng.

  - Nếu hàng chưa tiêu thụ thì về lý thuyết là hạch toán điều chỉnh giá mua của số hàng còn lại tương ứng.

  Tuy nhiên nếu áp dụng nguyên tắc trọng yếu thì có thể hạch toán thẳng giảm giá vốn ngay mà không cần biết là số hàng đã mua tiêu thụ hay chưa hoặc ghi giảm trị giá mua của chính hoá đơn cuối cùng này.

  Chế độ kế toán hứơng dẫn hạch toán chiết khấu thương mại ở bên mua Ghi Nợ Tk 111, 112, 331/Có Tk 152, 156.

  Bài viết ở đây cũng trao đổi khá kỹ về vấn đề này: http://danketoan.com/forum/showthrea...t=76536&page=2

 18. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn Hientn vì bài viết có ích này:


Trang 1/3 123 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Kế toán Mỹ: Kế toán TSCĐ (FIXED ASSETS)P.1+P.2
  By Dragon489 in forum Kế toán quốc tế
  Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 16-05-2013, 10:42
 2. Chênh lệch Tỷ giá
  By 111080Đ in forum Kế Toán Tổng Hợp
  Trả lời: 27
  Bài mới gởi: 29-06-2009, 08:48
 3. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 03-09-2007, 06:49
 4. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 26-06-2006, 12:45
 5. Pháp luật về kế tóan áp dụng trong họat động kinh doanh
  By admin in forum CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 24-06-2006, 11:58

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •