Các bạn nhắc lại dùm mình cách hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa nhé!.lâu rồi không đụng đến mình quên mất.Cảm ơn!

Các bài viết khác cùng chuyên mục: