Ai có mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá thì cho mình xin nhá.gửi cho mình qua địa chỉ mail : nguyentuyethdl@gmail.com.
Thanks các bạn nhiều1

Các bài viết khác cùng chuyên mục: