Cả nhà ơi, ai có mẫu hợp đồng mua bán cây cảnh cho mình xin với, chưa làm hợp đồng mua bán cây bao giờ nên không biết các điều khoản nên như thế nào nữa.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: