Anh chị nào có mẫu BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ( GTGT) THEO THÔNG TƯ 153 cho em xin với, Cty em la Cty CP mới thành lập , em cũng mới đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm!

Các bài viết khác cùng chuyên mục: