em đang làm bt nhưng ko tìm được mẫu bản kê trích lập các quĩ khen thưởng,phúc lơi....mà giáo viên lại ko cho e mẫu bác nào có mẫu cho e xin với.Giúp e với e đang cần gấp

Các bài viết khác cùng chuyên mục: