Mình đang làm bài luận môn Kế toán tài chính, cần tìm bảng mẫu sổ cái 156 và sổ chi tiết hàng hóa nhưng chẳng biết tìm mẫu ở đâu. Ai có gửi lên giúp. Cảm ơn rất nhiều.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: