Hàng quý phải nộp cho phòng thống kế Phiếu 01/XD -Q của tổng cục thống kế
Ai có mẫu này không cho mình với ?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: